Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portlet Portlet Menu

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 10/11/2017
Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 02/11/2017
Quyết định ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 25/10/2017
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 07/10/2017
Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 07/10/2017
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 07/10/2017
Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 07/10/2017
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 07/10/2017
Nghị quyết về cơ chế khuyến khích và hỗ trợ đầu tư phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 29/09/2017
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc Quy định mức chi, việc lập dự toán, quàn lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 19/09/2017
Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 16/09/2017
Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 20/08/2017
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/07/2017
Xem: Tổng số: 21 mẫu tin - Xem trang:
 1 
 2 
 3 
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu