Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lấy ý kiến dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portlet Portlet Menu

Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.

Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Gửi góp ý Xem góp ý 20/08/2017
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/07/2017
Tờ trình Về việc quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/07/2017
Tờ trình Về việc quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/07/2017
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 13/07/2017
Nghị quyết Quy định về chế độ chính sách cho giáo viên mầm non hợp đồng năm 2017 Xem góp ý 03/06/2017
Nghị quyết Quy định về chính sách đặc thù đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 03/06/2017
Nghị quyết Quy định về chính sách đặc thù đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 03/06/2017
Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh sóc Trăng Xem góp ý 20/05/2017
Nghị quyết Về việc quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 20/05/2017
Nghị quyết Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Xem góp ý 20/05/2017
Xem: Tổng số: 12 mẫu tin - Xem trang:
 1 
 2 
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu