Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tài liệu tuyên truyền
Skip portlet Portlet Menu
Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Hướng dẫn tuyên truyền quý IV năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
      Thông tư số: 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
      Thông tư số: 14/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
      Thông tư số: 11/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông
      Thông tư số: 10/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm
      Thông tư số: 07/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia
      Hướng dẫn số: 22-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tuyên truyền quý III năm 2017
      Kế hoạch số: 18-KH/BTCTU của BTC Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ hai-năm 2017

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu