Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Skip portlet Portlet Menu

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/Fax/E-mail: 0299.3621090.


      1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị lưu trữ.

      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/Fax/E-mail: 0299.3621919.


      1. Tên gói thầu: Xây dựng và triển khai phần mềm.


      - Loại gói thầu: Xây lắp    Mua sắm hàng hóa *   Tư vấn    Phi tư vấn     Hỗn hợp


      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 56 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 0793.621090, Fax: 0793.621171.


      Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax: 0793.827151,     Fax: 0793.615781.


      Tên bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng.


      Địa chỉ: Số 02 Trần Phú, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.


      Điện thoại/fax/email: 0793.827151,     Fax: 0793.615781.

      Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thông báo hủy mời chào hàng cho gói thầu "Mua sắm thiết bị truyền thanh cho các xã nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng".
      Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị truyền thanh cho các xã nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng.


      - Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      - Tên gói thầu: Mua sắm quyền sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho 05 Sở (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra tỉnh).


      - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

      - Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      - Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo mật.


      - Tên Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.


      - Tên gói thầu: Cung cấp và triển khai phần mềm.Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối