Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portlet Portlet Menu
      Quyết định số: 1544/QĐ-UBND, ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
      Quyết định số: 1521/QĐ-UBND, ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định số 847/QĐHC-CTUBND ngày 13/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
      Quyết định số: 1336/QĐ-UBND, ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 1172/QĐ-UBND, ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 973/QĐ-UBND, ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
      Quyết định số: 783/QĐ-UBND, ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung  áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
      Quyết định số: 147/QĐ-UBND, ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng
      Quyết định số: 07/QĐ-UBND, ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu