Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Kế hoạch số: 46/KH-UBND Thực hiện dán tem, kẹp chì niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/04/2017 Xem
Kế hoạch số: 44/KH-UBND Phát triển thương mại điện tử tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 13/04/2017 Xem
Kế hoạch số: 36/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 21/03/2017 Xem
Kế hoạch số: 30/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2017 Xem
Kế hoạch số: 26/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2017, định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/02/2017 Xem
Kế hoạch số: 24/KH-UBND Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 03/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Chỉ thị số: 02/CT-UBND Về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Xem
Quyết định số: 174/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/01/2017 Xem
Công văn số: 2098/UBND-NC Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016 Xem
Kế hoạch số: 101/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2017 UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2016 Xem
Công văn số: 4474/BTTTT-CVT V/v thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng Bộ Thông tin và Truyền thông 19/12/2016 Xem
Chỉ thị số: 95/CT-BTTTT Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính Bộ Thông tin và Truyền thông 25/11/2016 Xem
Quyết định số: 2036/QĐ-BTTTT Ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng Bộ Thông tin và Truyền thông 21/11/2016 Xem
Kế hoạch số: 85/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 11/11/2016 Xem
Kế hoạch số: 79/KH-UBND Triển khai thi hành Luật phí và lệ phí năm 2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/10/2016 Xem
Chỉ thị số: 11/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất, kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 21/10/2016 Xem
Công văn số: 1296/UBND-TH Về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 15/09/2016 Xem
Kế hoạch số: 48/KH-UBND Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 04/07/2016 Xem
Quyết định số: 1197/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 18/05/2016 Xem
Công văn số: 150/UBND-VX Về việc cập nhật, bổ sung và cung cấp thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 04/02/2016 Xem
Kế hoạch số: 07/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/01/2016 Xem
Kế hoạch số: 05/KH-UBND Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 03 tháng đầu năm 2016 UBND tỉnh Sóc Trăng 12/01/2016 Xem
Kế hoạch số: 82/KH-UBND Về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016 UBND tỉnh Sóc Trăng 25/12/2015 Xem
Công văn số: 1652/UBND-VX Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử và văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/12/2015 Xem
Quyết định số: 2561/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 06/11/2015 Xem
Quyết định số: 2546/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2015 Xem
Kế hoạch số: 66/KH-UBND Triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/10/2015 Xem
Công văn số: 1193/UBND-VX Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/09/2015 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 và lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là bà Trương Thị Hồng Trang, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Số 33, đường N17, Khu Đô thị 5A, khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 04/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Trương Văn Tâm (Trương Văn Tân), sinh năm 1984, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Châu Thị Nhí, sinh năm 1994, nơi cư trú cuối cùng tại ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Thành Đại, sinh năm 1986; nơi cư trú cuối cùng: Số 259/10, đường Văn Ngọc Chính, khóm 9, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Võ Giải Phóng, sinh năm 1984, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Ngô Văn Vĩnh, sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng tại ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Thư mời tham dự họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2017
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu