Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Trụ sở tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Công văn số: 150/UBND-VX Về việc cập nhật, bổ sung và cung cấp thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 04/02/2016 Xem
Kế hoạch số: 07/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/01/2016 Xem
Kế hoạch số: 05/KH-UBND Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 03 tháng đầu năm 2016 UBND tỉnh Sóc Trăng 12/01/2016 Xem
Kế hoạch số: 82/KH-UBND Về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016 UBND tỉnh Sóc Trăng 25/12/2015 Xem
Công văn số: 1652/UBND-VX Về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử và văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/12/2015 Xem
Quyết định số: 2561/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ II, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 06/11/2015 Xem
Quyết định số: 2546/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2015 Xem
Kế hoạch số: 66/KH-UBND Triển khai Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/10/2015 Xem
Công văn số: 1193/UBND-VX Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/09/2015 Xem
Quyết định số: 1168/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ 24/07/2015 Xem
Kế hoạch số: 47/KH-UBND Thực hiện điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/07/2015 Xem
Chương trình số: 05/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế UBND tỉnh Sóc Trăng 09/06/2015 Xem
Kế hoạch số: 20/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/03/2015 Xem
Kế hoạch số: 10/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 03/02/2015 Xem
Kế hoạch 06/KH-UBND Nâng cao hiệu quả vận tải thủy nội địa và kết nối các phương thức vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/01/2015 Xem
Kế hoạch số: 78/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 27/12/2014 Xem
Kế hoạch số: 66/KH-UBND Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/10/2014 Xem
Kế hoạch số: 46/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/06/2014 Xem
Chương trình số: 04/CTr-UBND Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 21/05/2014 Xem
Kế hoạch số: 39/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 và sau 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/04/2014 Xem
Công văn số: 464/CTUBND-HC Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 16/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 26/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 08/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 25/KH-UBND Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ II năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 24/KH-UBND Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý", giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/03/2014 Xem
Chương trình số: 03/CTr-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 19/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 22/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2014 Xem
Công văn số: 230/CTUBND-HC Về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện các quy định về đấu thầu UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 21/KH-UBND Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 20/KH-UBND Thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 19/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/02/2014 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 14/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng
Thông báo số: 09/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Mời quý cơ quan, doanh nghiệp tham dự sự kiện Ngày doanh nghiệp sáng tạo tỉnh Sóc Trăng năm 2015
Thông báo số: 09/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ
Thông báo số: 04/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII
Thư mời tham dự buổi họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2016
Thông báo số: 01/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giới thiệu chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011-2016
Thông báo số: 67/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 - năm 2016 và một số gợi ý tham khảo về chủ đề cuộc thi
Thông báo số: 90/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giới thiệu mẫu dấu của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng; chức danh và chữ ký của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu