Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Chương trình số: 04/CTr-UBND Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 21/05/2014 Xem
Kế hoạch số: 39/KH-UBND Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2014-2015 và sau 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/04/2014 Xem
Công văn số: 464/CTUBND-HC Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 16/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 26/KH-UBND Thực hiện Đề án "Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 08/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 25/KH-UBND Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ II năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/04/2014 Xem
Kế hoạch số: 24/KH-UBND Thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý", giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/03/2014 Xem
Chương trình số: 03/CTr-UBND Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 19/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 22/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg, ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2014 Xem
Công văn số: 230/CTUBND-HC Về việc chấn chỉnh và tăng cường thực hiện các quy định về đấu thầu UBND tỉnh Sóc Trăng 10/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 21/KH-UBND Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 20/KH-UBND Thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2014 Xem
Kế hoạch số: 19/KH-UBND Thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 28/02/2014 Xem
Chương trình số: 02/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 27/01/2014 Xem
Kế hoạch số: 06/KH-UBND Triển khai thực hiện một số nguyên tắc và nhiệm vụ báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 21/01/2014 Xem
Kế hoạch số: 05/KH-UBND Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/01/2014 Xem
Công văn số: 59/CTUBND-HC Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 17/01/2014 Xem
Chương trình số: 01/CTr-UBND Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2014-2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 14/01/2014 Xem
Kế hoạch số: 89/KH-UBND Triển khai và tổ chức thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/12/2013 Xem
Thông tư số: 26/2013/TT-BTTTT Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 27/12/2013 Xem
Kế hoạch số: 87/KH-UBND Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tháng 12 năm 2013 và 02 tháng đầu năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 27/12/2013 Xem
Thông tư số: 23/2013/TT-BTTTT Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 24/12/2013 Xem
Kế hoạch số: 85/KH-UBND Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 24/12/2013 Xem
Kế hoạch số: 84/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 24/12/2013 Xem
Công văn số: 1640/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác đảm bảo thoát nước trên hệ thống quốc lộ UBND tỉnh Sóc Trăng 29/11/2013 Xem
Kế hoạch số: 77/KH-UBND Thực hiện xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 06/11/2013 Xem
Công văn số: 1543/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2013 Xem
Công văn số: 32/CV-UBND Về việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2013 Xem
Kế hoạch số: 70/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước UBND tỉnh Sóc Trăng 23/10/2013 Xem
Báo cáo số: 54/BC-VP Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần thứ 23 năm 2013 (từ ngày 24/6 đến 28/6/2013) Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 02/07/2013 Xem
Văn bản số: 822/CTUBND-HC Về việc cung cấp một số nội dung về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 18/06/2013 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Lê Tuyết Ngọc, sinh năm 1988, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 07, ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1990, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 101, ấp Bình Danh A, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1956, nơi cư trú cuối cùng: Số 79 đường Trương Công Định, khóm 4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 41/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Tết và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng: Số 197/50 đường Dương Kỳ Hiệp, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số: 1878/UBND-NC của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 19/TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46-2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Nguyễn Thị Kim Thêu, sinh năm 1964, nơi cư trú cuối cùng: Số 196/23 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 35/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc dừng thu theo cơ chế thu phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá
Thông báo về việc tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng với nhân dân và doanh nghiệp
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu