Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Kế hoạch số: 84/KH-UBND Thực hiện cải cách hành chính năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng 24/12/2013 Xem
Công văn số: 1640/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác đảm bảo thoát nước trên hệ thống quốc lộ UBND tỉnh Sóc Trăng 29/11/2013 Xem
Kế hoạch số: 77/KH-UBND Thực hiện xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 06/11/2013 Xem
Công văn số: 1543/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2013 Xem
Công văn số: 32/CV-UBND Về việc xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2013 Xem
Kế hoạch số: 70/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước UBND tỉnh Sóc Trăng 23/10/2013 Xem
Báo cáo số: 54/BC-VP Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần thứ 23 năm 2013 (từ ngày 24/6 đến 28/6/2013) Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 02/07/2013 Xem
Văn bản số: 822/CTUBND-HC Về việc cung cấp một số nội dung về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 18/06/2013 Xem
Kế hoạch số: 19/KH-UBND Về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2013 Xem
Kế hoạch số: 18/KH-UBND Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 28/02/2013 Xem
Chương trình hành động số: 02/CTr-UBND Chương trình hành động nhiệm kỳ 2011-2016 và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. UBND tỉnh Sóc Trăng 08/02/2013 Xem
Kế hoạch số: 15/KH-UBND Về việc phát động phong trào thi đua năm 2013. UBND tỉnh Sóc Trăng 08/02/2013 Xem
Kế hoạch số: 08/KH-UBND Về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 21/01/2013 Xem
Kế hoạch số: 03/KH-UBND Triển khai thí điểm bảo hiểm nuôi tôn sú, tôm thẻ chân trắng năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/01/2013 Xem
Công văn số: 1603/CTUBND-HC Về việc triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 05/11/2012 Xem
Công văn số: 1551/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 29/10/2012 Xem
Công văn số: 1552/CTUBND-HC Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 29/10/2012 Xem
Công văn số: 1451/CTUBND-HC Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 11/10/2012 Xem
Công văn số: 1945/PC-VP Về việc triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1209/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/09/2012 Xem
Công văn số: 1105/CTUBND-HC Về việc thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 16/08/2012 Xem
Công văn số: 1069/CTUBND-HC Về việc triển khai thực hiện dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam". Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 09/08/2012 Xem
Công văn số: 1062/CTUBND-HC Về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão từ nay đến cuối mùa mưa năm 2012 UBND tỉnh Sóc Trăng 08/08/2012 Xem
Kế hoạch số: 30/KH-UBND Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn năm 2012-2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 01/08/2012 Xem
Công văn số: 991/CTUBND-HC Về việc khẩn trương thực hiện một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2012 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng 27/07/2012 Xem
Công văn số: 960/CTUBND Về việc chấn chỉnh công tác an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/07/2012 Xem
Kế hoạch số: 26/KH-UBND Thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 17/07/2012 Xem
Công văn số: 929/CTUBND-HC Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh và triển khai thực hiện Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Sóc Trăng 16/07/2012 Xem
Kế hoạch số: 25/KH-UBND Tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, Ban ngành, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng năm 2012 UBND tỉnh Sóc Trăng 11/07/2012 Xem
Công văn số: 873/CTUBND-HC Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp, hội nghị UBND tỉnh Sóc Trăng 04/07/2012 Xem
Công văn số: 798/CTUBND-HC Về việc chỉ đạo triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 UBND tỉnh Sóc Trăng 19/06/2012 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 27/TB-STP của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Thông báo số: 12/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu
Thông báo số: 04/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ các ngày lễ, tết và treo cờ Tổ quốc trong năm 2015
Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tỉnh Sóc Trăng
Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập tỉnh Sóc Trăng
Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Thông báo thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 (năm 2015)
Công văn số: 690/VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận ý kiến đề xuất về định hướng quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Thông báo số: 41/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt việc tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết khiếu nại
Thông báo số: 01/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu