Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lịch tiếp dân
Skip portlet Portlet Menu
        Thông báo số: 48/TB-VP Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân tháng 10/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh.
        Thông báo số: 42/TB-VP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh trong tháng 9/2012.

        Thông báo số: 35/TB-VP Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân tháng 08/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

        Thông báo số: 30/TB-VP Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân tháng 07/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

        Thông báo số: 24/TB-VP Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân tháng 06/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh

        Thông báo số: 20/TB-VP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh trong tháng 5/2012.

        Thông báo số: 14/TB-VP của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sóc Trăng về lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh trong tháng 4/2012.


Trang đầu Trang trước 123 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Đơn vị hành chính
Skip portlet Portlet Menu