Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng Phiên bản cũ
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 224/QĐ-UBND Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp cho Trường Trung học phổ thông Kế Sách UBND tỉnh Sóc Trăng 24/10/2014 Xem
Quyết định số: 223/QĐ-UBND Về việc thu hồi 839 mét vuông đất của Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện A và giao 2.730,6 mét vuông đất cho Trường Tiểu học Hồ Đắc Kiện C để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 23/10/2014 Xem
Quyết định số: 22/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/10/2014 Xem
Quyết định số: 221/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và diện tích đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho thuê tại Quyết định số 844/QĐ.HC.01 ngày 20/7/2001 UBND tỉnh Sóc Trăng 22/10/2014 Xem
Quyết định số: 21/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/10/2014 Xem
Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/10/2014 Xem
Quyết định số: 218/QĐ-UBND Về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng thuê 40.968.44 mét vuông đất để thực hiện dự án đầu tư rà soát, bổ sung điều chế rừng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/10/2014 Xem
Quyết định số: 216/QĐ-UBND Về việc thu hồi 80.702,8 mét vuông đất đã cho Công ty trách nhiệm hữu hạn TLH thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/10/2014 Xem
Quyết định số: 1054/QĐHC-CTUBND Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 07/10/2014 Xem
Quyết định số: 19/2014/QĐ-UBND Về việc quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu đối với các loại xe ôtô của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ khi chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/10/2014 Xem
Quyết định số: 203/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 UBND tỉnh Sóc Trăng 01/10/2014 Xem
Quyết định số: 18/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/09/2014 Xem
Quyết định số: 201/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 29/09/2014 Xem
Quyết định số: 200/QĐ-UBND Về việc thu hồi 6.098,4 mét vuông đất của 02 tổ chức và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm UBND tỉnh Sóc Trăng 29/09/2014 Xem
Quyết định số: 17/2014/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/09/2014 Xem
194/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch số 55-UBND ngày 15/8 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, Ban ngành, các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 09/09/2014 Xem
Quyết định số: 192/QĐ-UBND Về việc thu hồi 41.771 mét vuông đất đã cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Tuấn thuê UBND tỉnh Sóc Trăng 05/09/2014 Xem
Quyết định số: 14/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức chi, nội dung chi và lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/08/2014 Xem
Quyết định số: 13/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/08/2014 Xem
Quyết định số: 189/QĐ-UBND Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/08/2014 Xem
Quyết định số: 11/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/08/2014 Xem
Quyết định số: 10/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/08/2014 Xem
Quyết định số: 323/QĐTC-CTUBND Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/07/2014 Xem
Quyết định số: 324/QĐTC-CTUBND Về việc bổ nhiệm Giám định viên pháp y tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/07/2014 Xem
Quyết định số: 770/QĐHC-CTUBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 29/07/2014 Xem
Quyết định số: 739/QĐHC-CTUBND Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Mỹ Tú đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 22/07/2014 Xem
Quyết định số: 731/QĐHC-CTUBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành UBND tỉnh Sóc Trăng 18/07/2014 Xem
Quyết định số: 732/QĐHC-CTUBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng còn hiệu lực thi hành UBND tỉnh Sóc Trăng 18/07/2014 Xem
Quyết định số: 09/2014/QĐ-UBND Về việc phân cấp thẩm quyền tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/07/2014 Xem
Quyết định số: 161/QĐ-UBND Về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng thuê 737,4 mét vuông để xây dựng Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu UBND tỉnh Sóc Trăng 10/07/2014 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 41/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt việc tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết khiếu nại
Thông báo số: 01/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh
UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc nghỉ lễ, treo cờ nhân ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2014
Công văn số: 03/HĐXTNGNDNGUT của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014
Công văn số: 05/BCĐ-DANSCL của BCĐ thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" tỉnh Sóc Trăng về việc phổ biến Dự án NSCL
Thông báo kêu gọi đầu tư Trung tâm Thương mại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - giai đoạn 1
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Sóc Trăng: Công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hình thức đối tác công tư
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp xã - Phiếu số 3 (sử dụng cho các xã, phường, thị trấn)
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Đoàn thể - Phiếu số 2 (sử dụng cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy)
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu