Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 02/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/01/2017 Xem
Quyết định số: 39/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số diều chỉnh giá đất và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/01/2017 Xem
Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/01/2017 Xem
Quyết định số: 28/QĐ-UBND Về việc thu hồi 4.050 mét vuông đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý và giao 6.560,6 mét vuông đất cho UBND thành phố Sóc Trăng để bố trí tái định cư UBND tỉnh Sóc Trăng 06/01/2017 Xem
Quyết định số: 23/QĐ-UBND Về việc thu hồi 1.049,9 mét vuông đất của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và giao cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng xây dựng trụ sở làm việc UBND tỉnh Sóc Trăng 05/01/2017 Xem
Quyết định số: 16/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện tích đất đã giao cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/01/2017 Xem
Quyết định số: 49/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/12/2016 Xem
Quyết định số: 3236/QĐ-UBND Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cấp cho Trại Giống gia súc gia cầm tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016 Xem
Quyết định số: 3232/QĐ-UBND Về việc thu hồi 15.630,9 mét vuông đất đã cho Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016 Xem
Quyết định số: 3230/QĐ-UBND Về việc thu hồi 9,77 ha đất đã cho Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Phương Nam thuê UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016 Xem
Quyết định số: 3229/QĐ-UBND Về việc cho phép Hội quán Hưng Hòa Tự chuyển mục đích sử dụng đất UBND tỉnh Sóc Trăng 29/12/2016 Xem
Quyết định số: 3202/QĐ-UBND Về việc công bố mức chi phí vận hành, bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải phi tập trung công suất dưới 50 mét khối/ngày-đêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 28/12/2016 Xem
Quyết định số: 3192/QĐ-UBND Về việc ủy quyền UBND thị xã Vĩnh Châu, UBND thị xã Ngã Năm và UBND huyện Thạnh Trị quyết định thu hồi đất để thực hiện Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long" UBND tỉnh Sóc Trăng 28/12/2016 Xem
Quyết định số: 3169/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2016 Xem
Nghị định số: 164/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ 24/12/2016 Xem
Quyết định số: 3157/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đối với khu đất nhà lồng chợ thuộc Dự án Trung tâm thương mại phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/12/2016 Xem
Quyết định số: 3152/QĐ-UBND Về việc giao 3.989,8 mét vuông đất cho Trường Mầm non Hòa Tú 1 để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 22/12/2016 Xem
Quyết định số: 3143/QĐ-UBND Về việc giao 7.041,2 mét vuông đất cho UBND xã Hồ Đắc Kiện để xây dựng trụ sở làm việc của UBND xã và Nhà văn hóa xã 22/12/2016 Xem
Quyết định số: 45/2016/QĐ-UBND Về việc quy định giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/12/2016 Xem
Quyết định số: 3124/QĐ-UBND Về việc thu hồi 20.959,2 mét vuông đất đã cho Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Bình Phước thuê trong Khu công nghiệp An Nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 21/12/2016 Xem
Quyết định số: 44/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/12/2016 Xem
Quyết định số: 42/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/12/2016 Xem
Quyết định số: 41/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/12/2016 Xem
Quyết định số: 3091/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/12/2016 Xem
Quyết định số: 3068/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau chuyển mục đích sử dụng đất UBND tỉnh Sóc Trăng 15/12/2016 Xem
Quyết định số: 3029/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/12/2016 Xem
Quyết định số: 3023/QĐ-UBND Về việc thu hồi 230 mét vuông đất của Bưu điện tỉnh Sóc Trăng và cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê 239,8 mét vuông đất để xây dựng Trạm viễn thông Tham Đôn UBND tỉnh Sóc Trăng 13/12/2016 Xem
Quyết định số: 3025/QĐ-UBND Về việc thu hồi 3.054,3 mét vuông đất đã giao Hội Người mù tỉnh Sóc Trăng sử dụng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý UBND tỉnh Sóc Trăng 13/12/2016 Xem
Quyết định số: 3014/QĐ-UBND Về việc giao 3.990,5 mét vuông đất cho Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng để xây dựng trụ sở làm việc UBND tỉnh Sóc Trăng 12/12/2016 Xem
Quyết định số: 40/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý, vận hành và khai thác hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/12/2016 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Lê Tuyết Ngọc, sinh năm 1988, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 07, ấp An Trung, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1990, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 101, ấp Bình Danh A, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Văn Khải, sinh năm 1956, nơi cư trú cuối cùng: Số 79 đường Trương Công Định, khóm 4, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 41/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và treo cờ Tổ quốc trong các ngày Tết và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1974, nơi cư trú cuối cùng: Số 197/50 đường Dương Kỳ Hiệp, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Công văn số: 1878/UBND-NC của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 19/TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46-2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với bà Nguyễn Thị Kim Thêu, sinh năm 1964, nơi cư trú cuối cùng: Số 196/23 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 35/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc dừng thu theo cơ chế thu phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá
Thông báo về việc tổ chức giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng với nhân dân và doanh nghiệp
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu