Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 792/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 12/04/2017 Xem
Quyết định số: 793/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/04/2017 Xem
Quyết định số: 17/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/04/2017 Xem
Quyết định số: 769/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/04/2017 Xem
Quyết định số: 760/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 đối với người quản lý các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu UBND tỉnh Sóc Trăng 10/04/2017 Xem
Quyết định số: 751/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/04/2017 Xem
Quyết định số: 750/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/04/2017 Xem
Quyết định số: 16/2017/QĐ-UBND Về việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2017-2018 UBND tỉnh Sóc Trăng 31/03/2017 Xem
Quyết định số: 712/QĐ-UBND Về việc giao 271,3 mét vuông đất cho Công ty TNHH Hưng Hạnh Phúc quản lý để xây dựng công trình đường giao thông UBND tỉnh Sóc Trăng 31/03/2017 Xem
Quyết định số: 701/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án 1, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2017 Xem
Quyết định số: 690/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng thuê 1.057,2 mét vuông đất để xây dựng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kế Sách UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2017 Xem
Quyết định số: 665/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2017 Xem
Quyết định số: 664/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở thương mại và chợ phường 2, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/03/2017 Xem
Quyết định số: 637/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 27/03/2017 Xem
Quyết định số: 621/QĐ-UBND Về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở thương mại Minh Phú, đường Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/03/2017 Xem
Quyết định số: 591/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017 Xem
Quyết định số: 15/2017/QĐ-UBND Về việc Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/03/2017 Xem
Quyết định số: 584/QĐ-UBND Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp cho Công ty TNHH Hải Dương UBND tỉnh Sóc Trăng 21/03/2017 Xem
Quyết định số: 583/QĐ-UBND Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Sóc Trăng cấp cho Công ty TNHH Phú Quý UBND tỉnh Sóc Trăng 21/03/2017 Xem
Quyết định số: 576/QĐ-UBND Về việc phê duyệt địa điểm thực hiện Dự án nhà ở xã hội Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 21/03/2017 Xem
Quyết định số: 572/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh diện tích đất đã giao Kho bạc Nhà nước huyện Thạnh Trị xây dựng trụ sở làm việc tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/03/2017 Xem
Quyết định số: 569/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Điện lực Sóc Trăng - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuyển mục đích sử dụng 804,4 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ UBND tỉnh Sóc Trăng 20/03/2017 Xem
Quyết định số: 560/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 17/03/2017 Xem
Quyết định số: 557/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp đường Huyện lộ 23 trong phạm vi 50 mét tính từ mép đường tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 UBND tỉnh Sóc Trăng 17/03/2017 Xem
Quyết định số: 14/2017/QĐ-UBND Về việc phân cấp cho phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/03/2017 Xem
Quyết định số: 508/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 13/03/2017 Xem
Quyết định số: 13/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/03/2017 Xem
Quyết định số: 503/QĐ-UBND Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Vựa Heo Tý chuyển mục đích sử dụng 13.337,6 mét vuông đất trồng lúa sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp UBND tỉnh Sóc Trăng 09/03/2017 Xem
Quyết định số: 487/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư (phần còn lại của khu hành chính) trên địa bàn thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 08/03/2017 Xem
Quyết định số: 12/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/03/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 và lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là bà Trương Thị Hồng Trang, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Số 33, đường N17, Khu Đô thị 5A, khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 04/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Trương Văn Tâm (Trương Văn Tân), sinh năm 1984, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với chị Châu Thị Nhí, sinh năm 1994, nơi cư trú cuối cùng tại ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Nguyễn Thành Đại, sinh năm 1986; nơi cư trú cuối cùng: Số 259/10, đường Văn Ngọc Chính, khóm 9, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Võ Giải Phóng, sinh năm 1984, nơi cư trú cuối cùng tại ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với anh Ngô Văn Vĩnh, sinh năm 1975, nơi cư trú cuối cùng tại ấp Trương Công Nhựt, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Thư mời tham dự họp mặt đối thoại doanh nghiệp đầu năm 2017
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu