Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
CỔNG THÔNG TIN THÀNH PHẦN
Skip portlet Portlet Menu
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
- Sở Tư pháp 
- Sở Công Thương 
- Sở Thông tin và Truyền thông 
- Sở Nông nghiệp và PTNT 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
- BQL các Khu công nghiệp 
- UBND thành phố Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 
- Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 
- Tỉnh đoàn 
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
- Thư viện Sóc Trăng 
- Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 
- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 
- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 
- Sở Tài nguyên và Môi trường  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  
- Sở Giao thông Vận tải  
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
- Sở Nội vụ  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy  
- Thanh tra tỉnh  
- Sở Y tế  
- Sở Xây dựng  
- Ban Dân tộc  
- Sở Tài chính  
- Ban tiếp công dân  
- Thị xã Vĩnh Châu  
- Huyện Mỹ Tú  
- Huyện Long Phú  
- Huyện Thạnh Trị  
- Huyện Mỹ Xuyên  
- Huyện Châu Thành  
- Huyện Trần Đề  
- Huyện Kế Sách  
- Huyện Cù Lao Dung  
- Thị xã Ngã Năm  
- Liên đoàn Lao động tỉnh  
- Hội Nông dân 
- Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch  
- Website Gạo thơm Sóc Trăng 
- Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Sóc Trăng (CRSDP) 
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng  
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 327/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Điện lực Sóc Trăng-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuyển mục đích sử dụng 422,5 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Quyết định số: 326/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty Điện lực Sóc Trăng-Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Nam chuyển mục đích sử dụng 1.233,8 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Quyết định số: 10/2017/QĐ-UBND Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Quyết định số: 09/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mật độ, định mức, đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, vật nuôi là thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2017 Xem
Quyết định số: 310/QĐ-UBND Về việc thu hồi 10.585 mét vuông đất đã cho Công ty TNHH Chế biến thủy sản Thạnh Trị thuê và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý UBND tỉnh Sóc Trăng 21/02/2017 Xem
Quyết định số: 305/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang thuê 36.691,3 mét vuông đất để thực hiện dự án Bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 21/02/2017 Xem
Quyết định số: 304/QĐ-UBND Về việc thu hồi 13.000 mét vuông đất đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý UBND tỉnh Sóc Trăng 21/02/2017 Xem
Quyết định số: 08/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/02/2017 Xem
Quyết định số: 256/QĐ-UBND Về việc thu hồi 290,8 mét vuông đất của Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng quản lý UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Xem
Quyết định số: 250/QĐ-UBND Về việc giao 2.275 mét vuông đất cho Kho bạc Nhà nước Long Phú để xây dựng trụ sở làm việc UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Xem
Quyết định số: 07/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2017 Xem
Quyết định số: 210/QĐ-UBND V/v công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/02/2017 Xem
Quyết định số: 174/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 25/01/2017 Xem
Quyết định số: 168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với khu nhà, đất Trụ sở Đảng ủy và UBND Phường 9 (cũ), tọa lạc tại số 34, đường Nguyễn Du, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 173/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với căn I7 thuộc Khu phố thương mại Trung tâm thành phố Sóc Trăng, tọa lạc tại Đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 169/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với căn I11 thuộc Khu phố thương mại Trung tâm thành phố Sóc Trăng, tọa lạc Đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 170/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với căn I10 thuộc Khu phố thương mại Trung tâm thành phố Sóc Trăng, tọa lạc Đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 172/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với căn I8 thuộc Khu phố thương mại Trung tâm thành phố Sóc Trăng, tọa lạc tại Đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 171/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản gắn liền với đất đối với căn I9 thuộc Khu phố thương mại Trung tâm thành phố Sóc Trăng, tọa lạc tại đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 05/2017/QĐ-UBND V/v bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/01/2017 Xem
Quyết định số: 159/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án mở rộng đường Lê Hồng Phong (đoạn từ chợ Mùa Xuân đến ngã ba Trạm máy kéo), tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/01/2017 Xem
Quyết định số: 04/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ đo đạc thửa đất trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ và cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tinh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 23/01/2017 Xem
Quyết định số: 131/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu văn hóa, tín ngưỡng tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/01/2017 Xem
Quyết định số: 136/QĐ-UBND Về việc cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thuê 98m2 đất để xây dựng Nhà trạm viễn thông An Thạnh Nam UBND tỉnh Sóc Trăng 20/01/2017 Xem
Quyết định số: 03/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/01/2017 Xem
Quyết định số: 125/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng thuê 48m2 đất để thực hiện dự án Hồ lắng bùn Xí nghiệp Cấp nước Kế Sách UBND tỉnh Sóc Trăng 19/01/2017 Xem
Quyết định số: 89/QĐ-UBND Về việc cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với 2.306,8m2 đất cho Công ty TNHH Mầm non Edison để thực hiện dự án đầu tư Trường Mầm non Bác học T-Edison 3 UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2017 Xem
Quyết định số: 88/QĐ-UBND Về việc thu hồi 509,48m2 đất đã giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng sử dụng và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng quản lý UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2017 Xem
Quyết định số: 02/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/01/2017 Xem
Quyết định số: 39/QĐ-UBND Về việc phê duyệt hệ số diều chỉnh giá đất và giá đất để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/01/2017 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về việc công bố danh mục doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và lộ trình thoái vốn giai đoạn 2017-2020 thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là ông Nguyễn Thanh Quang, sinh năm 1974; nơi cư trú cuối cùng: Số 197/50, đường Dương Kỳ Hiệp, khóm 7, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là bà Mã Thị Khánh Xuân, sinh năm 1983; nơi cư trú cuối cùng: Số 69, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khóm 3, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 27/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc kết quả đánh giá, phân loại người quản lý doanh nghiệp năm 2016 tại các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Sóc Trăng làm đại diện chủ sở hữu
Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đối với ông Bùi Văn Hộp Em, sinh năm 1985, nơi cư trú cuối cùng tại số nhà 408, ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm thông báo về việc tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với anh Đinh Văn Long, sinh năm 1984; địa chỉ cư trú cuối cùng tại ấp Tân Trung, xã Long Bình, huyện Ngã Năm (nay là thị xã Ngã Năm), tỉnh Sóc Trăng
Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017 của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ
Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 và lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2017
Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là bà Trương Thị Hồng Trang, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Số 33, đường N17, Khu Đô thị 5A, khóm 4, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 04/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu