Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 787/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 và Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 07/04/2015 Xem
Quyết định số: 758/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng thuê 309,4 mét vuông đất để xây dựng Xí nghiệp Cấp nước Hưng Lợi - Thạnh Trị UBND tỉnh Sóc Trăng 03/04/2015 Xem
Quyết định số: 753/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 03/04/2015 Xem
Quyết định số: 729/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ các Quyết định liên quan đến phân cấp cho các địa phương cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông và thực hiện đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 01/04/2015 Xem
Quyết định số: 13/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/03/2015 Xem
Quyết định số: 714/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chuyển mục đích sử dụng đất UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2015 Xem
Thông tư số: 8/2015/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" Bộ Thông tin và Truyền thông 25/03/2015 Xem
Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 25/03/2015 Xem
Quyết định số: 666/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung quy hoạch hệ thống kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 24/03/2015 Xem
Quyết định số: 10/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 13/03/2015 Xem
Quyết định số: 572/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tuấn chuyển mục đích sử dụng đất UBND tỉnh Sóc Trăng 12/03/2015 Xem
Quyết định số: 566/QĐ-UBND Về việc thu hồi 581,9 mét vuông đất của 3 tổ chức tại Khóm 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 12/03/2015 Xem
Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/03/2015 Xem
Quyết định số: 08/2015/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với các bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 03/03/2015 Xem
Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Bảng đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/02/2015 Xem
Quyết định số: 406/QĐ-UBND Về việc giao 8.418,5 mét vuông đất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng để thực hiện tiểu dự án nâng cấp Bến cá Mỏ Ó thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2015 Xem
Quyết định số: 405/QĐ-UBND Về việc giao 7.551 mét vuông đất cho Trường Mầm non thị trấn Đại Ngãi để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2015 Xem
Quyết định số: 06/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/02/2015 Xem
Quyết định số: 150/QĐ-UBND Về việc thu hồi 56 mét vuông đất đã cho Bưu cục xã Phú Tâm thuê UBND tỉnh Sóc Trăng 19/01/2015 Xem
Quyết định số: 02/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 19/01/2015 Xem
Quyết định số: 141/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2015 Xem
Quyết định số: 01/2015/QĐ-UBND Về việc đặt số hiệu các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 15/01/2015 Xem
Quyết định số: 94/QĐ-UBND Về việc giao 4.611,4 mét vuông đất cho Trường Mầm non Hồ Đắc Kiện để xây dựng trường học UBND tỉnh Sóc Trăng 13/01/2015 Xem
Quyết định số: 35/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/12/2014 Xem
Quyết định số: 34/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 31/12/2014 Xem
Quyết định số: 290/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Sóc Trăng năm 2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 31/12/2014 Xem
Quyết định số: 33/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm; đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/12/2014 Xem
Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông 29/12/2014 Xem
Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/01/2014 Xem
Quyết định số: 36/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định hướng dẫn thang điểm đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/12/2014 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 31/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 27/TB-STP của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Thông báo số: 12/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu
Thông báo số: 04/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ các ngày lễ, tết và treo cờ Tổ quốc trong năm 2015
Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tỉnh Sóc Trăng
Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập tỉnh Sóc Trăng
Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Thông báo thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 (năm 2015)
Công văn số: 690/VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận ý kiến đề xuất về định hướng quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Thông báo số: 41/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt việc tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết khiếu nại
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu