Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng Phiên bản cũ
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. UBND tỉnh Sóc Trăng 29/08/2012 Xem
Quyết định số: 41/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 29/08/2012 Xem
Quyết định số: 815/QĐHC-CTUBND Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 17/08/2012 Xem
Quyết định số: 163/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 15/08/2012 Xem
Quyết định số: 1448/QĐ-BTTTT Về việc công bố định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện. Bộ Thông tin và Truyền thông 13/08/2012 Xem
Quyết định số: 36/2012/QĐ-UBND Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 26/07/2012 Xem
Quyết định số: 317/QĐTC-CTUBND Thành lập Ban Tổ chức Hội thi "Công chức với cải cách hành chính Nhà nước" tỉnh Sóc Trăng lần thứ I năm 2012 UBND tỉnh Sóc Trăng 24/07/2012 Xem
Quyết định số: 300/QĐTC-CTUBND Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch khi xem xét tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 12/07/2012 Xem
Quyết định số: 661/QĐHC-CTUBND Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 11/07/2012 Xem
Quyết định số: 34/2012/QĐ-UBND Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 10/07/2012 Xem
Quyết định số: 140/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh Sóc Trăng 09/07/2012 Xem
Quyết định số: 291/QĐTC-CTUBND Về việc thành lập trụ sở tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/07/2012 Xem
Quyết định số: 289/QĐTC-CTUBND Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo UBND tỉnh Sóc Trăng 04/07/2012 Xem
Quyết định số: 595/QĐHC-CTUBND Về việc ban hành bảng đơn giá chuẩn 1 mét vuông nhà, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 20/06/2012 Xem
Quyết định số: 32/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 11/06/2012 Xem
Chỉ thị số: 05/CT-CTUBND Về việc tổ chức các hoạt động trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy" UBND tỉnh Sóc Trăng 06/06/2012 Xem
Quyết định số: 29/2012/QĐ-UBND Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/05/2012 Xem
Quyết định số: 195/QĐTC-CTUBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện 2 Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015)" và "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)" UBND tỉnh Sóc Trăng 16/05/2012 Xem
Quyết định số: 417/QĐHC-CTUBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành UBND tỉnh Sóc Trăng 09/05/2012 Xem
Quyết định số: 27/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/05/2012 Xem
Quyết định số: 182/QĐTC-CTUBND Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính, tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 26/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 71/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở ngành chuyên môn trong việc quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 69/QĐ-UBND Ban hành danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 03/05/2012 Xem
Quyết định số: 163/QĐTC-CTUBND Về việc công nhận Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 18/04/2012 Xem
Quyết định số: 22/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 09/04/2012 Xem
Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/04/2012 Xem
Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/04/2012 Xem
Chỉ thị số: 02/CT-CTUBND Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/04/2012 Xem
Quyết định số: 17/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2012 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 41/TB-CTUBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấm dứt việc tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết khiếu nại
Thông báo số: 01/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh
UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc nghỉ lễ, treo cờ nhân ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2014
Công văn số: 03/HĐXTNGNDNGUT của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014
Công văn số: 05/BCĐ-DANSCL của BCĐ thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" tỉnh Sóc Trăng về việc phổ biến Dự án NSCL
Thông báo kêu gọi đầu tư Trung tâm Thương mại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - giai đoạn 1
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Sóc Trăng: Công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hình thức đối tác công tư
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp xã - Phiếu số 3 (sử dụng cho các xã, phường, thị trấn)
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Đoàn thể - Phiếu số 2 (sử dụng cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy)
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu