Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng Phiên bản cũ
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định số: 182/QĐTC-CTUBND Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch biên tập viên, phóng viên lên ngạch biên tập viên chính, phóng viên chính, tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 26/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 71/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các Sở ngành chuyên môn trong việc quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 04/05/2012 Xem
Quyết định số: 69/QĐ-UBND Ban hành danh mục các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2012-2015 UBND tỉnh Sóc Trăng 03/05/2012 Xem
Quyết định số: 163/QĐTC-CTUBND Về việc công nhận Cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 18/04/2012 Xem
Quyết định số: 22/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 09/04/2012 Xem
Quyết định số: 20/2012/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/04/2012 Xem
Quyết định số: 19/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 06/04/2012 Xem
Chỉ thị số: 02/CT-CTUBND Về việc triển khai thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 05/04/2012 Xem
Quyết định số: 17/2012/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/03/2012 Xem
Quyết định số: 122/QĐTC-CTUBND Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Sóc Trăng. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 15/03/2012 Xem
Quyết định số: 46/QĐ-UBND Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 UBND tỉnh Sóc Trăng 06/03/2012 Xem
Quyết định số: 11/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 02/03/2012 Xem
Quyết định số: 10/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 29/02/2012 Xem
Quyết định số: 07/2012/QĐ-UBND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 24/02/2012 Xem
Quyết định số: 44/QĐ-UBND Ban hành quy định nội dung thi đua, khen thưởng phong trào thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới UBND tỉnh Sóc Trăng 22/02/2012 Xem
Quyết định số: 96/QĐHC-CTUBND Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 15/02/2012 Xem
Quyết định số: 97/QĐHC-CTUBND Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 UBND tỉnh Sóc Trăng 15/02/2012 Xem
Chỉ thị số: 01/2012/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 14/02/2012 Xem
Quyết định số: 04/2012/QĐ-UBND Về việc quy địn thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 02/02/2012 Xem
Quyết định số: 48/QĐHC-CTUBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Sóc Trăng hết hiệu lực thi hành UBND tỉnh Sóc Trăng 01/02/2012 Xem
Quyết định số: 09/QĐ-UBND Về việc thành lập cụm công nghiệp Ấp Nhì, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 30/01/2012 Xem
Quyết định số: 09/QĐ-UBND Về việc thành lập cụm công nghiệp Ấp Nhì, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 30/01/2012 Xem
Quyết định số: 08/QĐ-UBND Về việc ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2012 UBND tỉnh Sóc Trăng 20/01/2012 Xem
Quyết định số: 07/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2012 Xem
Chỉ thị số: 01/CT-CTUBND Về thực hiện công tác quân sự-quốc phòng địa phương năm 2012 UBND tỉnh sóc Trăng 16/01/2012 Xem
Quyết định số: 27/QĐHC-CTUBND Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2012 Xem
Quyết định số: 02/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng. UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2012 Xem
Quyết định số: 16/QĐTC-CTUBND Về việc phân công các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 16/01/2012 Xem
Quyết định số: 12/QĐTc-CTUBND Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 tỉnh Sóc Trăng UBND tỉnh Sóc Trăng 09/01/2012 Xem

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2014 của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh
UBND tỉnh Sóc Trăng thông báo về việc nghỉ lễ, treo cờ nhân ngày Giổ Tổ Hùng Vương năm 2014
Công văn số: 03/HĐXTNGNDNGUT của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014
Công văn số: 05/BCĐ-DANSCL của BCĐ thực hiện Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng" tỉnh Sóc Trăng về việc phổ biến Dự án NSCL
Thông báo kêu gọi đầu tư Trung tâm Thương mại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - giai đoạn 1
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Sóc Trăng: Công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án Nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng theo hình thức đối tác công tư
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước cấp xã - Phiếu số 3 (sử dụng cho các xã, phường, thị trấn)
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Đoàn thể - Phiếu số 2 (sử dụng cho các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy)
Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của nhà nước - Phiếu số 1 (sử dụng cho các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố)
Thông báo về yêu cầu mới trong thủ tục xin cấp thị thực của phía Anh của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu