Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH
Góp ý Sơ đồ cổng
English
     
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
SỐ LIỆU THỐNG KÊ KT-XH
Skip portlet Portlet Menu
      Năm 2014 qua đi, Sóc Trăng như lại khoác trên mình thêm chiếc áo mới khi được đánh giá là một năm thành công lớn trên nhiều lĩnh vực của tỉnh. Dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng của đà suy thoái kinh tế, tình hình thế giới phức tạp, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra... nhưng Sóc Trăng vẫn vững bước đi lên, đạt được những thành tựu đáng phấn khởi: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao với mức 10,04% (năm 2013 là 9,4%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm về nông nghiệp, tăng về công nghiệp, dịch vụ; văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng lên.
        Trong bối cảnh khó khăn chung, tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,72%, cao hơn so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2012 là 7,75%); trong đó, khu vực I tăng 9,20%, khu vực II tăng 7,34% và khu vực III tăng 11,72%.
     Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn đang dần được cải thiện. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 4,56%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt,... tăng 13,7%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 17%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 (tính theo giá cố định 1994) đạt 767 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 5.111 tỷ đồng, đạt 63,5% kế hoạch và tăng 7,5% so với cùng kỳ. 
     Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 13,2% so với tháng trước và tăng 6,98% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,1% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến tăng 4,32%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt,... tăng 17,07%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,13%. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 (tính theo giá cố định 1994) đạt 695,5 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 4.297,6 tỷ đồng, đạt 53,39% kế hoạch và tăng 4,9% so với cùng kỳ. 
          Mặc dù nhiều khó khăn nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,7%; trong đó khu vực I tăng 9,15%, khu vực II tăng 4,87% và khu vực III tăng 10,33%. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai tích cực.
     Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 (tính theo giá cố định 1994) đạt 627,2 tỷ đồng (tăng 5,13% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ). Tính chung 4 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp là 2.381,8 tỷ đồng, đạt 29,59% kế hoạch và tăng 5,19% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp có mức tăng cao là gạo tăng 30%; đường kết tăng 32,8%; gạch nung tăng 45,7%; chả cá đông lạnh tăng 24,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2,3% so với tháng trước; tính chung 4 tháng tăng 5,32% so với cùng kỳ.
     Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 72 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 26,3% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký 176,7 tỷ đồng (tăng 21,6%), đồng thời có 12 doanh nghiệp và 06 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký giải thể.
     Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2013 tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 24,27% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp chế biến tăng 26,32%; tôm đông tăng 27,14%, chả cá đông lạnh tăng 46,88%, đường kết tăng 63,80%, sản xuất bia tăng 13,70%.

        UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường công tác đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là các nguồn vốn FDI và ODA, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quốc phòng an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

        Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 triển khai thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung đang trên đà phục hồi nhưng còn diễn biến khó lường; tình hình kinh tế vĩ mô trong nước chưa thực sự ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát tăng cao; trong tỉnh, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào tăng cao, dịch bệnh gây thiệt hại đáng kể trong nuôi tôm,.... nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.


Trang đầu Trang trước 12345 Trang sau Trang cuối
 
 
 
 
Tìm kiếm
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portlet Portlet Menu

 
 
Thông báo - Hướng dẫn
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo số: 90/TB-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giới thiệu mẫu dấu của Ban Tiếp công dân tỉnh Sóc Trăng; chức danh và chữ ký của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban
Thông báo số: 31/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo số: 27/TB-STP của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng về địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Thông báo số: 12/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xếp loại doanh nghiệp và phân loại viên chức quản lý đối với các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng làm chủ sở hữu
Thông báo số: 04/TB-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc nghỉ các ngày lễ, tết và treo cờ Tổ quốc trong năm 2015
Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc tỉnh Sóc Trăng
Danh sách tổ chức giám định tư pháp công lập tỉnh Sóc Trăng
Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Sóc Trăng
Thông báo thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 (năm 2015)
Công văn số: 690/VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận ý kiến đề xuất về định hướng quản lý các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
 
 
Thông tin cần biết
Skip portlet Portlet Menu