Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Hoạt động bầu cử
Mỹ Tú triển khai công tác bầu cử ĐBQH Khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016
(23/02/2011)

Sáng ngày 22/2/2011, Huyện Mỹ Tú tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, đến cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã  - thị trấn. Đồng chí Hồ Quốc Tuấn - Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 01-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Hướng dẫn cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu và quy trình làm công tác nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016; Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử huyện về thực hiện công tác bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Hướng dẫn về quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Tuấn- Bí thư Huyện ủy Mỹ Tú, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này, các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong huyện phải quán triệt sâu sắc tới toàn đảng, toàn dân và toàn quân về nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và văn bản, kế hoạch chỉ đạo của huyện về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để cuộc bầu cử bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu HĐND, về vị trí vai trò của Quốc Hội và HĐND trong bộ máy Nhà nước, vai trò của người đại biểu nhân dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng bộ máy Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Gắn nhiệm vụ bầu cử với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2011.

Quốc Tuấn

Nguồn Website Tỉnh ủy

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 123456789101112131415 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÂM HUY TẤN

Hit counter
1 7 6 0 3 2 8 4
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn