Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
0 1 7 9 3 1 5 9
 
 
 

 

Ngày 17/3/2017, Đoàn thanh tra theo Quyết định số Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 15/3/2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra hành chính đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thành phần gồm có ông Phạm Kiến Quốc, Phó Chánh thanh tra Sở làm trưởng Đoàn cùng một số thành viên thuộc các phòng, đơn vị của Sở như Thanh tra Sở, Phòng Kế hoạch – Tài Chính, Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn thám, Chi cục Quản lý đất đai.

 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Thông báo số 04/TB-CTUBND ngày 21/02/2017 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng.

Các tin đã đưa
 


Sáng ngày 27/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo Quy hoạch và Nhiệm vụ Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, định hướng 2030 (Gọi tắt là Quy hoạch). Hội thảo có sự tham gia của đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành có liên quan cùng đại điện các huyện, thị xã,  thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hội thảo do ông Trần Ngọc Ẩn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.

Các tin đã đưa
 


Cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nhiệp của các cơ quan nhà nước.

Các tin đã đưa