Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
0 1 8 6 1 8 7 5
 
 
 

 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời cũng nắm được kết quả xem xét, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết để tìm ra giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải quyết. 

 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Thông báo số 04/TB-CTUBND ngày 21/02/2017 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng.

Các tin đã đưa
 


Ngày 30-31/5 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia và Dự án Tăng cường năng lực bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam (IGPVN) tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến hoàn thiện 02 cuốn sổ tay hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ địa phương và doanh nghiệp.

Các tin đã đưa
 


Cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nhiệp của các cơ quan nhà nước.

Các tin đã đưa