Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
0 1 8 2 7 6 4 1
 
 
 

Thực hiện quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài được tổ chức từ ngày 02 đến 08/4/2017 tại Thành phố Busan (Hàn Quốc) theo thư mời của Cơ quan Quản lý môi trường biển Hàn Quốc (KOEM).

 


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Thông báo số 04/TB-CTUBND ngày 21/02/2017 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Sóc Trăng.

Các tin đã đưa
 


Theo bản tin thông báo tài nguyên nước dưới đất quy IV năm 2016, bản tin số 214/TNNQG-QT ngày 27/3/2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. Trong năm 2016, tình trạng khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn đã xảy ra trên diện rộng kéo dài đến giữa năm với cường độ khốc liệt hơn so với năm 2015, dự báo xu thế mực nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2017 tại thành phố Sóc Trăng như sau:

Các tin đã đưa
 


Cải cách hành chính là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2010-2020 của Chính phủ, một trong những nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, trong đó có việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nhiệp của các cơ quan nhà nước.

Các tin đã đưa