Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tin hoạt động
Quan tâm công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ
(28/02/2011)

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông tri số 30 của BTV Tỉnh ủy Sóc Trăng về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử Đảng”, những năm qua, dù gặp không ít khó khăn trong công tác thu thập tài liệu cũng như biên soạn lịch sử nhưng các huyện và thành phố trong tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để đẩy nhanh việc thực hiện công tác này.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hồ Văn Sáu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: “Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ đối với nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã làm tốt công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này”. Bên cạnh việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác biên soạn xuất bản; các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở còn quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất; đặc biệt là sự quan tâm, cộng tác chặt chẽ của Phòng Lịch sử - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với công tác lịch sử Đảng. Đến nay, tất cả các huyện, thành phố đã xuất bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975 (không kể các đơn vị mới thành lập). Riêng thành phố Sóc Trăng và huyện Thạnh Trị đã biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1975 - 2000. Đối với công tác biên soạn lịch sử truyền thống xã, đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 85 xã, mỗi đơn vị 50 triệu đồng; kinh phí huyện đối ứng khoảng 30 triệu đồng; đến nay đã có 34 xã xuất bản tập sách lịch sử Đảng bộ. Quá trình tổ chức, triển khai nghiên cứu, biên soạn các ấn phẩm lịch sử đã thu hút được đông đảo các cán bộ lão thành, cán bộ chủ chốt và các nhân chứng lịch sử tham gia góp ý, bổ sung nhiều tư liệu, sự kiện có giá trị. Các bản thảo trước khi xuất bản đều tổ chức hội thảo lấy ý kiến thẩm định, đánh giá khách quan nên nội dung đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính tổng kết cao; rút ra được những bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, công tác giáo dục truyền thống cách mạng cũng được các cấp, các ngành, đoàn thể chú trọng tổ chức thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú. Lịch sử Đảng bộ tỉnh đã được đưa vào giảng dạy trong các trung tâm bồi dưỡng chính trị, các trường tiểu học, trung học, cao đẳng trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên về lịch sử vẻ vang của Đảng và quê hương Sóc Trăng…

Tìm hiểu công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng tại huyện Kế Sách - đơn vị đã tập trung làm khá tốt công tác này trong thời gian qua; công tác viết lịch sử Đảng của Kế Sách được bắt đầu từ năm 2001, đến nay huyện đã xuất bản được 14 tập sách lịch sử gồm 100% xã, thị trấn, 2 tập lịch sử Đảng bộ huyện và 1 của ngành công an. Đồng chí Cao Lền Khấu - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: “Công tác viết lịch sử Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn, bởi những nhân chứng lịch sử đã thay đổi chỗ ở hoặc qua đời, nên sự kiện phải được xác minh nhiều lần; thế nhưng được sự ủng hộ cao của BTV Huyện ủy, các cán bộ hưu trí đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành các tập sách”. Kế Sách cũng đã biên soạn giáo trình lịch sử Đảng bộ huyện, dự kiến đưa vào giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học, Trung tâm BDCT bắt đầu từ năm học 2011-2012. Trong năm 2011 này, sẽ tiếp tục biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện tập III giai đoạn 1975-2005 và lịch sử Đảng bộ ngành quân sự; nhằm tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; đồng thời rút ra những kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ huyện Kế Sách vận dụng và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, tiến độ sưu tầm, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ nhìn chung còn chậm, số lượng các ngành và đoàn thể của tỉnh xuất bản lịch sử Đảng còn ít… Đồng chí Trương Minh Lưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã có ý kiến: “Để công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống của tỉnh phát huy hiệu quả phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị; cấp uỷ đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống. Đối với các đơn vị, địa phương chưa hoàn thành việc biên soạn, xuất bản lịch sử cần tập trung chỉ đạo và có nhiều biện pháp tổ chức thực hiện tích cực để nhanh chóng hoàn thành. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; đặc biệt là hướng tới thế hệ trẻ”.

ĐỖ HIÊN

Nguồn Website Tỉnh ủy

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 123456789 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÂM HUY TẤN

Hit counter
1 5 9 8 6 6 3 6
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn