Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Văn bản chỉ đạo
Hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý IV năm 2011
(28/10/2011)

TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN TUYÊN GIÁO

 

Sóc Trăng, ngày 05 tháng 9 năm 2011

*

 

 

Số: 22 - HD/BTGTU

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý IV năm 2011

*

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2011 của Ban Chỉ đạo và Tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền các sự kiện nổi bật và các ngày lễ, kỷ niệm trong quý IV/2011 như sau:

I. Tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị:

1. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên:

- Tuyên truyền thành tựu phát triển chung trên các lĩnh vực của cả nước và của địa phương trong quí III và 9 tháng đầu năm 2011. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các mô hình xóa đói, giảm nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi; hiệu quả thực hiện các chương trình, dự án trong vùng đồng bào dân tộc; các điển hình tiên tiến thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tiếp tục tuyên truyền công tác tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là kết quả thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 của các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo... kịp thời tuyên truyền chống âm mưu của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây rối và chống phá Đảng, Nhà nước.

- Tuyên truyền kết quả bước đầu trong thực hiện thí điểm xây dựng Nông thôn mới tại các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh; nhân rộng các mô hình, kinh nghiệm thực hiện tốt các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới.

2. Về các sự kiện nổi bật:

- Tuyên truyền kết quả tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ II của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc Hội khóa XIII.

* Đặc biệt mở đợt tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam:

Mở đợt tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, cao đẳng và nhân dân trong tỉnh về vị trí, ý nghĩa chiến lược biển, đảo nước ta; cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia trong tình hình mới.

3. Chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2012)

- Tổ chức đón Tết, vui Xuân phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được; ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với nước để mọi người được vui Xuân, đón Tết.

- Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các cấp ủy đảng trong tỉnh không tổ chức mít tinh theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tùy theo điều kiện của đơn vị, tổ chức họp mặt, giao lưu giữa các thế hệ ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, nâng cao lòng tự hào cho thế hệ trẻ ra sức học tập, rèn luyện đức tài, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4. Tiến tới kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (4/1992 - 4/2012):

Tuyên truyền về những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… của tỉnh sau gần 20 năm tái lập; những chuyển biến trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Sóc Trăng; sự thay đổi bộ mặt đô thị và những nét khởi sắc của đời sống nông thôn... Các hoạt động tuyên truyền, chào mừng sẽ diễn ra từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/4/2012 (có kế hoạch cụ thể trong quí IV/2011).

II. Nội dung và hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm:

1. Tuyên truyền về Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Sóc Trăng 2011. 

Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động trong khuôn khổ Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II được tổ chức vào quí IV năm 2011 tại tỉnh Sóc Trăng. Đây là sự kiện lớn, là vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng; là ngày hội lớn để tôn vinh thành quả lao động, sáng tạo của nông dân, nông thôn cả nước nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng nhằm quảng bá, định vị thương hiệu lúa gạo Việt Nam, đồng thời lồng ghép với các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế, tiếp thị truyền thông các mặt hàng nông sản của tỉnh Sóc Trăng và Việt Nam với khách hàng quốc tế…

- Giới thiệu về vị trí địa lý, lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh Sóc Trăng; thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội… của tỉnh, nhất là sau gần 20 năm tái lập (4/1992 - 4/2011).

- Giới thiệu lịch sử cây lúa nước vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh nói riêng. Đặc biệt là các thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng lúa nước đạt năng suất, chất lượng lúa hàng hóa ngày càng cao.

- Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi; các doanh nghiệp, các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Giới thiệu các hoạt động, các hội thảo, hội thi, hội diễn… trong thời gian diễn ra  Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II tại Sóc Trăng.

- Giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, dịch vụ, thương mại, du lịch; chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2. Kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1962 -23/10/2011):

- Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển đường Hồ Chí Minh trên biển.

- Truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Hải quân Việt Nam, của đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phát huy truyền thống vẻ vang đường Hồ Chí Minh trên biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới.

3. Các ngày lễ, kỷ niệm khác:

Trong quý IV/2011, có nhiều ngày lễ, kỷ niệm của ngành, địa phương như: Lễ hội Sen Đôn ta, Oóc om bóc của đồng bào Khmer; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày truyền thống công tác tổ chức của Đảng (14/10); Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10); Ngày truyền thống công tác kiểm tra của Đảng (16/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày truyền thống công tác Văn phòng cấp ủy (25/10); Ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (07/11); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS (01/12); Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12); Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12); Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12...

Tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có liên quan cần phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền tốt ngày truyền thống, kỷ niệm của ngành như họp mặt kỷ niệm, tọa đàm ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày thành lập ngành; tổ chức thăm viếng cán bộ hưu trí, gia đình có công… trong ngành, góp phần cổ vũ phong trào chung trong toàn tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và ban hành đề cương tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm.

2. Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục,... phục vụ công tác tuyên truyền nhằm giáo dục, cổ vũ lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện quan trọng của tỉnh.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Tiến tới Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Sóc Trăng 2011” để tuyên truyền đậm nét sự kiện trọng đại này.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, toàn dân thi đua, học tập, lao động, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống.

4. Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm, đạt hiệu quả. Tổ chức họp mặt các cựu chiến binh, lão thành cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, giao lưu các thế hệ, tổ chức các đoàn đến thăm gia đình chính sách, gia đình có công với nước, biểu dương những nhân tố điển hình tiên tiến…

 

   

K/T TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:  

PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh ủy  (báo cáo);  

 

- UBND tỉnh;  

 

- Sở TT&TT; Sở VHTT&DL; Hội VHNT tỉnh;  

Lâm Phương

- Báo Sóc Trăng; Đài PT-TH tỉnh;  
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;  
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh;  
- Lưu VP BTGTU.  

 

 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

*

 

- Nhiệt liệt chào mừng Festival Lúa - gạo Việt Nam lần thứ II - Sóc Trăng 2011!

- Đảng bộ, quân, dân Sóc Trăng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Tổ chức của Đảng (14/10/1930 - 14/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống công tác Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2011)!

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011) và 22 năm Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2011)!

-  Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!./.

 TIN ĐÃ ĐƯA:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối

Chỉ đạo thực hiện:
LÂM TẤN HÒA

Trưởng Ban Biên tập:
LÊ MINH THƯỢNG

Hit counter
Cơ quan chủ quản: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng
Giấy phép số 173/GP-TTĐT do Cục Quản lý PTTH và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/10/2011
Địa chỉ: 247 Nguyễn Trung Trực, Phường 2, TP Sóc Trăng
Điện thoại: 079.3620258; Fax: 079.3829105; Email: tuyengiao@soctrang.gov.vn
Website: http://www.tuyengiao.soctrang.gov.vn