Cổng thông tin điện tử UBND TP Sóc Trăng
 
 
 
 

 

 

 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Số lượt truy cập UBND TP
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 3 9 8 2 6 0 9
 
 
 
Cải cách thủ tục hành chính
Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Sóc Trăng 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2011
(29/07/2011)

Trong 6 tháng đầu năm 2011, UBND thành phố luôn quan tâm chỉ đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân 10 phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở thành phố và phường.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính tại UBND thành phố đã tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trang bị các phương tiện thiết bị hiện đại và phần mềm quản lý để hỗ trợ cho công chức tác nghiệp đối với quá trình tiếp nhận, thụ lý, trả kết quả hồ sơ hành chính, bên cạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả hoạt động đã có nhiều chuyển biến tích cực, hồ sơ hành chính của người dân được giải quyết đúng quy trình thủ tục, hoàn trả đúng hẹn, đem lại sự hài lòng cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2011, Tiếp nhận 11.444  hồ sơ, giải quyết đúng hạn 10.798  hồ sơ (đạt 100% trên tổng số hồ sơ đã đến hạn) và hoàn chỉnh 646 hồ sơ chưa đến hạn.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính thành phố Sóc Trăng

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 10 phường đã bố trí địa điểm làm việc cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", trang bị máy vi tính đầy đủ và được nối mạng LAN. Riêng UBND phường 1 và phường 5 đã triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết, hoàn trả hồ sơ hành chính. Kết quả bước đầu tại UBND phường 1 đã hỗ trợ cho công chức phường tác nghiệp đối với quá trình tiếp nhận - thụ lý - trả kết quả theo cơ chế một cửa; đồng thời cung cấp, tổng hợp thông tin để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo phường.

UBND thành phố ban hành công văn số 740/CTUBTP-HC, ngày 09/6/2011 về chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, lập danh sách gửi về tỉnh và phân công dự tập huấn theo đúng quy định. Ban hành kế hoạch áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Ủy ban nhân dân thành phố năm 2011, dự triển khai mô hình khung Hệ thống Quản lý chất lượng tại Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. Đã tổ chức họp sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Sóc Trăng và ban hành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011.

Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2011 được các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND 10 phường quan tâm thực hiện. Kết quả thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” ở thành phố và phường ngày một được cải tiến, đổi mới về phương thức, quy trình, thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Thường xuyên duy trì Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức được nâng lên, trách nhiệm của các phòng ban chuyên môn có liên quan trong giải quyết công việc được rõ ràng; Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố được thuận lợi hơn. Cổng thông tin của UBND thành phố đăng tải kịp thời các thông tin hoạt động và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo khác tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu và tiếp cận.

Một số công việc trọng tâm được UBND thành phố xác định và chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2011, như sau:

1. Các phòng ban thành phố và UBND 10 phường cần quan tâm cải cách lề lối làm việc đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng hẹn phục vụ tốt nhất cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ công việc. Bên cạnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là những cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân.

2. Tổ chức buổi tập huấn về yêu cầu, tổng quan, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động đối với cơ quan hành chính nhà nước và một số lưu ý có liên quan với thủ tục hành chính theo Đề án 30 cho các lãnh đạo và công chức các phòng ban thành phố và UBND 10 phường.

3. Triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ hành chính cho UBND 08 phường (trừ phường 1 và 5).

4. Xây dựng phương án thí điểm một cửa liên thông từ phường đến thành phố đối với lĩnh vực đất đai tại UBND phường 1 nhằm hạn chế để công dân phải đi lại nhiều lần nhiều nơi để nộp hồ sơ.

5. UBND thành phố Sóc Trăng sẽ tổ chức đợt làm việc với UBND 10 phường về công tác cải cách hành chính để nắm thực tế tình hình thực hiện tại phường và có chỉ đạo để công tác cải cách hành chính tại cơ sở đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Thanh Hùng

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12 Trang sau Trang cuối
 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Phát thanh - Truyền hình
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Công trình phúc lợi
Skip portlet Portlet Menu
 

Quy hoạch và phát triển
Skip portlet Portlet Menu
 

Khám phá thành phố
Skip portlet Portlet Menu
 

Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Danh ngôn
Skip portlet Portlet Menu
* Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.(Hồ Chí Minh)
Thanh niên ta trai cũng như gái, anh hùng và gan góc lắm. Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên.(Hồ Chí Minh)
Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.(Hồ Chí Minh)
* ... Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.(Hồ Chí Minh)
* Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho Đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.
Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.
Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau
"Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (Hồ Chí Minh)
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng
Địa chỉ: Đường Phú Lợi 1 phường 2 Tp Sóc Trăng
Điện thoại/ Fax: 02993 822182
Mail:
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.